PowerModule

PowerModule is een geavanceerd Lithium accu systeem voor industriële voertuigen, voor gemiddeld en zware tractie, robotics, en toepassingen welke een hoge capaciteit vereisen en/of hoge spanning (tot 819.2V nominaal).
Tot 128 modules kunnen worden samengesteld in serie, parallel of beide serie en parallel.
Afhankelijk van de grootte van de uiteindelijke installatie, is een externe BMS vereist ter controle van het systeem. Voor kleine systemen tot 16 modules welke geen monitoring in de cloud nodig hebben, is een externe BMS niet vereist.

BMSMatrix® Technologie : ‘Embedded intelligence’ voor de PowerModule

De PowerModule range gebruikt  BMSMatrix Technology om de diverse combinaties / configuraties te besturen. BMSMatrix® is een geadvanceerde technologie ontwikkeld door de R & D afdeling van PowerTech om de uitvoering, controle en het management van grote accu systemen uit te beheren.

BMSMatrix® is de ‘embedded intelligence’ welke de grote modulariteit en schaalbaarheid mogelijk maakt: PowerModule is geschikt voor opslag systemen van 5kWh-48V tot 688kWh en 820VDC nominal.

Net als voor de PowerRack range is er voor het PowerModule accu systeem is een monitor en telemetrie dienst beschikbaar. Met deze dienst zijn alle operationele parameters beschikbaar.

Alle informatie wordt middels WiFi (3.4G) of TCP-IP ethernet verzameld en opgeslagen in een veilige API-REST interfaced cloud.